Regulamin usługi


REGULAMIN Konfiguratora Czekolad
FOTOCZEKOLADA.PL

POSTANOWIENIA OGÓLNEM

§ 1. Usługodawcą w sklepie internetowym dostępnym pod adresem elektronicznym www.fotoczekolada.pl jest Anna Pelczar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą M. Pelczar Chocolatier z siedzibą w miejscowości Korczyna, 38 – 420, ul. Ogrodowa 60, wpisana do Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Wójta/Burmistrza Gminy Korczyna. Numer NIP: 6842265475, numer REGON: 180930096, adresie poczty elektronicznej: biuro@mpelczar.pl numerze telefonu: 605-577-749
§ 2. Anna Pelczar prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą M.Pelczar Chocolatier zajmuje się produkcją oraz sprzedażą produktów spożywczych i prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3. Kontakt ze sklepem możliwy jest pod adresem email: biuro@mpelczar.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego pod adresem elektronicznym sklepu www.mpelczar.pl lub pod numerem telefonu: 605-577-749 (w dni robocze od godz 8.00 do godz 16.00 sobota od godz. 8.00 do godz. 13.00 )
§ 4. Przedmiotem świadczenia usług jest umowa kupna – sprzedaży produktów czekoladowych, ręcznie robionych, w szczególności: pralin, trufli, choco gold, choco figurek, choco erotic, choco lizaków, czekolady pitnej, które są wytwarzane z najlepszych naturalnych surowców, najwyższej jakości czekolady, z zastosowaniem naturalnych składników, bez dodatków i sztucznych konserwantów, a w swoim składzie posiadające masło kakaowe i naturalną wanilię Bourbon.
§ 4a. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć konsumentowi rzeczy bez wad.
§ 4b. Sprzedawca stosuje się do postanowień kodeksu dobrych praktyk o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 r. przez które rozumie się zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, przedsiębiorców, którzy zobowiązali się do ich przestrzegania w odniesieniu do jednej lub większej liczby praktyk rynkowych.
§ 5. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp przez Usługobiorcę do komputera, przeglądarki internetowej, Internetu oraz posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.

WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY

§ 1. Informacje handlowe oraz produkty zamieszczone pod adresem elektronicznym Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert.
§ 2. Usługodawca/Sklep zastrzega, że może nie przyjąć oferty kupna z powodu braku na stanie wyrobów gotowych do spożycia, o czym każdorazowo poinformuje w drodze informacji przesłanej na adres email.
§ 3. Cena Produktu uwidoczniona pod adresem elektronicznym Sklepu podana jest w złotych polskich, jest ceną brutto i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT. Ceny nie zawierają jednak kosztów przesyłki, które są określone w § 3 rozdziału „Sposób płatności” oraz wskazywane w trakcie składania Zamówienia.
§ 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie Zamówienia złożonego za pośrednictwem Internetu.
§ 5. Zamówienia przyjmowane są przez 7 dni w tygodniu, przez całą dobę.
§ 6. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 7. W celu złożenia zamówienia Kupujący musi przejść przez wsztstkie kroki zamówienia i je potwierdzić.
§ 8. Akceptacja koszyka następuje na podstawie przycisku „Zamów” w wyniku czego Kupujący jest przekierowywany do opcji uzupełnienia danych Zamawiającego i Odbiorcy.
§ 8a. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, oraz potwierdzenie zapoznania się z prawem odstąpienia od umowy, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam i płacę”.
§ 9. Kupujący składa zamówienie za pomocą przycisku „Zamawiam i płacę”.
§ 10. Osoba składająca zamówienie oświadcza jednocześnie, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 11. Złożenie zamówienia oznacza, że Kupujący zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego postanowienia.
§ 12. Poprawnie złożone zamówienie powinno zawierać pełne oraz zgodne z prawdą dane osoby składającej zamówienie:
- imię i nazwisko kupującego lub nazwę firmy,
- dane teleadresowe: miejscowość, kod, ulica, numer mieszkania,
- telefon oraz adres email w celu weryfikacji zamówienia oraz dla firmy kurierskiej w celu powiadomienia o statusie przesyłki,
- określenie zakupionego produktu przez dodanie go do koszyka,
- cenę towaru,
- adres dostawy w przypadku gdy jest inny niż adres zamieszkania/siedziby.
§ 13. Zabrania się korzystającemu z usług Sklepu umieszczania na stronie Sklepu (np. w formularzu opinii o produktach) treści o charakterze bezprawnym.
§ 15. Poprawne co do formy złożenie Zamówienia potwierdzane jest przez Sklep wysłanym emailem na adres elektroniczny Kupującego.
§ 16. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje przez przesłanie Kupującemu wiadomości email, która zawiera:
- potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia,
- oświadczenie Sprzedawcy o przyjęciu Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty),
- link do niniejszego Regulaminu.
§ 17. Umowę sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez składającego ofertę (Kupującego) oświadczenia Sprzedawcy o przyjęciu zamówienia do realizacji co następuje przez wysłanie do Kupującego zwrotnego emaila.
§ 18. Każda umowa sprzedaży będzie potwierdzana paragonem lub na życzenie Klienta fakturą VAT.

SPOSÓB PŁATNOŚCI:

§ 1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
- za pośrednictwem Payu,

REALIZACJA ZAMÓWIENIA
§ 1. Po Zatwierdzeniu zamówienia oraz z chwilą wpłynięcia środków na rachunek Sprzedawcy następuje realizacja zamówienia, która trwa od 1 – 4 dni robocze, nie dłużej jednak niż 30 dni.
§ 2. Zamówienia realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
§ 3. Standardowy czas dostawy to 2 – 3 dni robocze.
§ 4. Przy dostawie towaru Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności Dostawcy, czy przesyłka nie posiada uszkodzenia wynikłego z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzenie Dostawcy odbioru zamówionego towaru.
§ 5. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki (np. kartonu lub taśmy z logo Sklepu), niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o nie przyjmowanie przesyłki oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu dostarczającemu towar w celu sporządzenia przez Dostawcę Protokołu Zwrotu.
§ 5. Przesyłki do hoteli, szpitali, dużych firm, urzędów administracji i innego rodzaju instytucji firma kurierska dostarcza do recepcji lub sekretariatu.
§ 6. Odbiór osobisty jest możliwy w siedzibie Sprzedawcy pod adresem: 38-420 Korczyna ul. Rynek 18 w godzinach: od 8.00 do 16.00 – po wcześniejszym telefonicznym – 605-577-749 ustaleniu terminu ze Sprzedawcą.
§ 6. Koszt wydania i odebrania produktu ponosi Klient.

GWARANCJA ŚWIEŻOŚCI

§ 1. Firma M.Pelczar Chocolatier, oferuje produkty ręcznie robione, na najwyższym poziomie, z najlepszych surowców i najwyższej jakości czekolady.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Produkty opuszczające naszą firmę są zawsze kontrolowane pod względem świeżości i jakości, a dostarczane konsumentowi bez wad.
§ 4. Znajdujące się na stronie produkty przyrządzane są według tradycyjnych przepisów i nie zawierają szkodliwych, niedopuszczonych do obrotu spożywczego substancji przedłużających termin przydatności do spożycia.
§ 5. Z uwagi na fakt, że wysoka temperatura oraz duża wilgotność wpływają niekorzystnie na naturalne wyroby czekoladowe należy zwrócić szczególną uwagę na sposób przechowywania produktów czekoladowych, wskazany na etykietach umieszczonych na opakowaniach.
§ 6. W trosce o Państwa satysfakcję i zadowolenie z oferowanych przez nas produktów w przypadku zakupów w okresach wstępowania wysokich temperatur powietrza, do każdej przesyłki dodajemy dodatkowe opakowanie termiczne, które zagwarantuje, że nasze wyroby zostaną dostarczone do Państwa w stanie nienaruszonym.
§ 7. Produkty z czekolady są kruche i pomimo licznych zabezpieczeń w postaci opakowania zewnętrznego oraz kartonika wysyłkowego mogą ze względu na rodzaj dostawy ulec ukruszeniu lub ułamaniu, co nie obniża ich walorów smakowych i wartości produktu, tylko zmienia wizualny wygląd produktu.

ZWROTY I REKLAMACJE

§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
§ 2. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego Załącznik nr 1wysyłając go po wypełnieniu na adres e-mail biuro@mpelczar.pl lub adres pocztowy Korczyna, 38 – 420, ul. Ogrodowa 60. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
§ 2a. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:
a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
b) obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części,
c) polega na regularnym dostarczaniu Towarów przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszego z Towarów;
d) dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
§ 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, (zapięczętowanym w oryginalne opakowanie z firmy M.Pelzcar) chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni na adres Sprzedawcy.
§ 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach umów:
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
§ 5. Zwracany towar nie może być używany, poza koniecznym dla sprawdzenia przez Klienta zgodności towaru z zamówieniem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
§ 6. (uchylony)
§ 7. Sprzedawca zwraca, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, wszystkie dokonane przez konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
§ 8. W przypadku braku zwrotu towaru, Sprzedawca zastrzega sobie prawo zatrzymania ceny sprzedaży do czasu zwrotu towaru.
§ 9. Zwrot ceny następuje na rachunek wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu.
§9a. Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
§ 9b. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny.
§ 9c. Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.
§ 10. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Kupującego będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu art. 221Kodeksu cywilnego z tytułu niezgodności Produktu z umową są określone w szczególności ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r.
§ 11. Zawiadomienia o niezgodności Produktu z umową oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać przez przesłanie wiadomości email na adres: biuro@mpelczar.pl lub pisemnie na adres: ul. Ogrodowa 60, 38-420 Korczyna.
§ 12. Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go dostarczyć na adres: ul. Ogrodowa 60, 38-420 Korczyna.
§ 13. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 10 dni.
§ 14. Miejscem składania reklamacji jest siedziba firmy Anna Pelczar M. Pelczar Chocolatier, ul. Ogrodowa 60, 38 – 420 Korczyna.
§ 15. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty jej złożenia przez Zamawiającego. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedawcę. § 16. W przypadku Produktów objętych również gwarancją Sprzedawca informuje, iż gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

ROZWIĄZANIE UMOWY

§ 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy przez wysłanie drugiej stronie oświadczenia woli w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej.
§ 2. Rozwiązanie umowy powoduje likwidację konta Usługobiorcy na www.fotoczekolada.pl i oznacza cofnięcie przez Usługobiorcę zgody na przetwarzanie danych osobowych.

DANE OSOBOWE
§ 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że dane osobowe naszych klientów są przechowywane w zbiorze danych, którego administratorem jest M. Pelczar Chocolatier w sposób niedostępny dla osób trzecich.
§ 2. Wszystkie dane są zbierane i wykorzystywane dla celów działalności gospodarczej firmy.
§ 2a. Dane osobowe przekazane M. Pelczar Chocolatier podawane są mu dobrowolnie z chwilą rejestracji i założenia konta klienta, z zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych uniemożliwia rejestrację oraz złożenie i realizację zamówienia.
§ 2b. M. Pelczar Chocolatier zobowiązuje się do zgłoszenia Zbioru Danych Osobowych Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
§ 3. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, modyfikowania ich, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz prawem zgłoszenia sprzeciwu wobec firmy M. Pelczar Chocolatier
§ 4. Firma M.Pelczar Chocolatier zobowiązuje się do starannego przechowywania danych osobowych Klienta oraz do nieprzekazywania tych danych bez zgody Klienta.
§ 5. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji dotyczących sklepu zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
§ 6. Aby zrezygnować z otrzymywania informacji dotyczących sklepy należy zalogować się na swój profil oraz cofnąć zgodę na świadczenie usług.

POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

§ 1. Konsument ma możliwość z skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w szczególności korzystając z polubownego sądu konsumenckiego, rzecznika konsumentów lub innych organizacji publicznych, o których mowa między innymi na stronie dostępnej pod adresem elektronicznym www.uokik.gov.pl

ZMIANA REGULAMINU

§ 1. Regulamin może ulec zmianie.
§ 2. O treści zmian każdy Usługobiorca zostanie poinformowany przez umieszczenie na stronie www.fotoczekolada.pl wiadomości o zmianie Regulaminu zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji przez okres co najmniej 14 dni kalendarzowych.
§ 3. Usługobiorcy posiadający konto na www.fotoczekolada.pl zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
§ 4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
§ 5. W przypadku, gdy Usługobiorca nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie M. Pelczar Chocolatier w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty poinformowania o zmianie Regulaminu.
§ 6. Brak akceptacji oznacza rozwiązanie umowy o świadczenie usług z M. Pelczar Chocolatier zgodnie z § 1. oraz § 2. rozdziału ROZWIĄZANIE UMOWY.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Sklepu internetowego zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.
§ 1a. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczy wszystkich zamówień złożonych w tym dniu i po tym dniu. Umowy zawarte do dnia 25 grudnia 2014 r. podlegają przepisom ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. poz. 271 ze zm.) oraz regulaminu w brzmieniu dotychczasowym, który jest dostępny na stronie internetowej pod adresem elektronicznym www.fotoczekolada.pl
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r., przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.